DOKUMENTY

Kryptografie RSA

Dokumenty Národní certifikační autority Verze Datum uveřejnění
Zpráva pro uživatele CA 1.1 18. 8. 2020
CA PKI Disclosure Statement 1.1 18. 8. 2020
Zpráva pro uživatele TSA 1.0 11. 4. 2019
Certifikační prováděcí směrnice 1.07 20. 1. 2023
Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů pro ověřování elektronických podpisů 1.23 21. 12. 2022
Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů pro ověřování elektronických podpisů (Certifikáty s platností 1 rok) 1.22
Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů pro ověřování elektronických pečetí 1.05 21. 12. 2022
Certifikační politika vydávání kvalifikovaných certifikátů pro ověřování elektronických pečetí (Certifikáty s platností 1 rok) 1.04
Certifikační politika vydávání certifikátů pro OCSP respondéry 1.06 28. 4. 2022
Certifikační politika vydávání certifikátů pro systém TSA 1.05 1. 7. 2020
Prováděcí směrnice vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek systémem TSA 1.05 20. 1. 2023
Certifikační politika kořenové certifikační autority 1.05 28. 4. 2022
Politika vydávání kvalifikovaných elektronických časových razítek systémem TSA 1.04 14. 12. 2021
Certifikační politika vydávání komerčních technologických certifikátů 1.02 21. 12. 2022
Certifikační politika vydávání komerčních technologických certifikátů (Certifikáty s platností 1 rok) 1.01
Certifikační politika vydávání komerčních certifikátů fyzickým osobám 1.03 21. 12. 2023
Certifikační politika vydávání komerčních certifikátů fyzickým osobám (Certifikáty s platností 1 rok) 1.01

Kryptografie EC

QVerify

Dokumenty Národní certifikační autority Verze Datum uveřejnění
Politika kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů a pečetí 1.01 13. 10. 2022
Politika ověřování podpisu NCA QVerify 1.01 13. 10. 2022

Certifikáty NCA

Certifikáty RSA

Kořenová certifikační autorita NCA Root CA/RSA 12/2018

Jméno souboru rsaRootCA_2019.der
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) 21030178528572D53A2E4A4BE4F2846325E99B2B
Otisk (SHA-256) 31B26768C335932FA06070FBBFACF154896BFA067ABEFE4F98F92AB796F41344
Datum uveřejnění 15. 5. 2019

Kořenová certifikační autorita NCA Root CA/RSA 04/2022

Jméno souboru rsaRootCA_2022.der
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) 30718110CB541057563EFC6DE580B474031B3AB7
Otisk (SHA-256) 39E0FD2EE71C73B6136FCDCE44B5B9064652930D2E793DE6E22DB3E601ACE97C
Datum uveřejnění 30. 6. 2022

Podřízená certifikační autorita NCA SubCA1/RSA 12/2018

Jméno souboru rsaSubCA_2019.der
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) 86F3919E831CCA99DC0C6A890A7AE52DF865C3B4
Otisk (SHA-256) EB0944C491C807EB795B5EBA6D2017CF4E3FB36D990AD560EB81CC2729BD28A5
Datum uveřejnění 15. 5. 2019

Podřízená certifikační autorita NCA SubCA1/RSA 05/2022

Jméno souboru rsaSubCA1_2022.der
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) 7B6E70BF45A7F4B0C22F62A850BFC9D558BAAE7C
Otisk (SHA-256) 60FB6C64B6A50C3C9FA3A6A72ED89D1F09A9474F32627699134D0166E6C57B4E
Datum uveřejnění 30. 6. 2022

Podřízená certifikační autorita NCA SubCA2/RSA 03/2021

Jméno souboru rsaSubCA2_2021.der
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) 9F94076B00B861BE162269AE23907CCEF029A56A
Otisk (SHA-256) A2C2F8443A656254960FAA9FA0025B6AEC5538EA363A0D5F750F89075D2CBC0D
Datum uveřejnění 2. 9. 2021

Podřízená certifikační autorita NCA SubCA2/RSA 06/2022

Jméno souboru rsaSubCA2_2022.der
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) 99E4A6894C9A48215AF98BDB83F3D375526A2215
Otisk (SHA-256) 8F1418143EF81BB74643ECFE29A69CF3062A46ED6493B417BF6DD918BB2FED3E
Datum uveřejnění 30. 6. 2022

Certifikáty ECC

Kořenová certifikační autorita NCA Root CA/ECC 06/2022

Jméno souboru eccRootCA_2022.der
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) 2749CC4F2572F8BDBCE94BFBB9C7F83B5B6A7BD4
Otisk (SHA-256) A7E0E729C0473142A32065FC6F00D75119167E816B740871795E0DCE13BDB635
Datum uveřejnění 19. 1. 2023

Podřízená certifikační autorita NCA SubCA1/ECC 07/2022

Jméno souboru eccSubCA1_2022.der
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) F4E6C89E8A5795BDB60B28EC5407AD2CCCDDAA01
Otisk (SHA-256) F1878AB75805B6414C07B49F035B41A19C7881D51099E707F0E9E3463B0AF92D
Datum uveřejnění 19. 1. 2023

Podřízená certifikační autorita NCA SubCA2/ECC 07/2022

Jméno souboru eccSubCA2_2022.der
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) B167083D3E7AC041156143268564F675285843E3
Otisk (SHA-256) 55DAF6464F1EFC9E21F85726BABFB9CA21FE627804E8AA58D1D8A6F4985DD4C7
Datum uveřejnění 19. 1. 2023
Archiv publikovaných dokumentů NCA