O NÁS

Správa základních registrů (SZR) ukončila činnost kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a zanikla ke dni 31.12.2023.

Správa státních služeb vytvářejících důvěru (SSSVD) přebrala od 1.1.2024 práva a povinnosti Správy základních registrů v pozici kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, a to v návaznosti na zákon č. 471/2022 Sb. ze dne 23. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů. SSSVD získala statut kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru dne 29.11.2023, a to pro oblast totožných služeb jako Správa základních registrů. Certifikáty vydané SZR do 31.12.2023 zůstávající nadále v platnosti až do jejich vypršení.

Aktuální informace o produktech a službách jsou uvedeny na nových stránkách Národní certifikační autority: Národní certifikační autorita